Avís legal

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI 34/2002, DE 11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris de l’servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius a prestador de serveis de la societat de la informació:

 
NOM / DENOMINACIÓ SOCIAL SOLIT ENERGIA, S.L.
CIF / NIF B-67231258
ACTIVITAT / OBJECTE SOCIAL Energies renovables
DOMICILI SOCIAL / PROFESSIONAL c/ Bòbila, 7 Viladecavalls, Barcelona 08232
TELÈFON 935 950 960
DRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC info@solitenergia.com
DIRECCIÓ WEB www.solitenergia.com
DADES D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL / REGISTRE PÚBLIC Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tomo 46460, foli 98, hoja número 519737, inscripción 1.

MÉS INFORMACIÓ D’INTERÈS PEL CLIENT

Al fer clic a la casella “He llegit i acceptat els termes i condicions”, l’usuari accepta tots els termes, condicions i punts tractats en els documents continguts en els següents enllaços:

POLÍTICA DE PRIVACITAT