Et resolem el dubte

Responem a les preguntes sobre l'autoconsum solar i les energies renovables.

Preguntes freqüents

La resposta és la natura, quina és la pregunta?

En SOLIT ENERGIA tenemos la ambición de innovar, dejar de hacer las mismas preguntas para encontrar nuevas respuestas a los problemas de siempre. Trabajamos para democratizar la utilización y generación de la energía. Queremos pasar a un sistema de generación descentralizado, 100% basado en fuentes renovables, donde los usuarios dispongan del poder de la información para decidir libremente.

En què consisteix l'autoconsum?

⦁ Entenem per autoconsum d’energia elèctrica la producció d’electricitat per al consum propi. A nivell domèstic, l’autoconsum es produeix principalment mitjançant instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de petita potència.
⦁ L’autoconsum no es basa en aïllar-se de la xarxa elèctrica existent, sinó en generar electricitat i consumir-la, produint un estalvi en la factura elèctrica.

L'autoconsum solar és legal?

⦁ I tant! Actualment, les instal·lacions d’autoconsum són legals i qualsevol consumidor pot generar la seva pròpia energia elèctrica. En els últims dos anys, s’ha derogat el famós “impost a el sol” i s’ha regulat l’autoconsum fotovoltaic en detall, facilitant i simplificant la tramitació, a més d’incloure nous conceptes com l’autoconsum compartit o d’instal·lació propera.
⦁ Per a més informació sobre els decrets que regulen l’autoconsum.

Reial Decret 244/2019 – BOE

L'autoconsum és rendible?

⦁ L’autoconsum és totalment rendible i és una inversió segura. La causa és l’increment de el cost de l’electricitat al nostre país, i la gran disminució de costos de la tecnologia solar en els últims 10 anys (més del 80%). A més, es tracta sistemes amb molt poc manteniment i basats en una tecnologia molt provada.
⦁ La rendibilitat concreta dependrà de cada cas i de si es tracta d’una instal·lació domèstica, comercial o industrial.

Què puc fer amb l'energia que em sobra?

⦁ Actualment, la legislació permet diverses maneres de vendre l’excedent a les comercialitzadores elèctriques de manera que l’energia que es genera i no es autoconsume s’aboca a la xarxa a canvi d’una remuneració. En aquest aspecte, el RD 244/2019 desenvolupa un sistema de “compensació simplificada” també anomenat “factura neta”, que permet, en determinats casos d’instal·lacions de fins a 100 kW de potència instal·lada, compensar de forma mensual en la factura els excedents amb el consum, sense necessitat d’estar donat d’alta com a productor i sense exercir activitat econòmica.
⦁ D’altra banda, també hi ha la possibilitat d’instal·lar sistemes d’emmagatzematge d’energia, és a dir, bateries. Aquests sistemes emmagatzemen l’energia sobrant que no s’està consumint i la conserven per fer-la servir més tard. A SOLIT ENERGIA som experts en sistemes de bateries per a autoconsum solar i et podem assessorar.

L'autoconsum és estalvi?

⦁ Efectivament, l’autoconsum és una manera d’estalviar. La inversió inicial ve retornada amb estalvis mensuals en la factura elèctrica. En el cas de l’autoconsum solar, l’estalvi vindrà bàsicament per dos conceptes: la disminució de consum d’electricitat de la xarxa (que serà substituïda per l’energia verda generada per el teu sistema solar) i la compensació econòmica per l’energía excedent abocada a la xarxa . A més, en alguns casos, sobretot en els sistemes que utilitzen bateries, serà possible disminuir la potència contractada.

És interessant l'ús de bateries?

⦁ L’energia solar és, com totes les energies renovables, intermitent, perquè depèn, lògicament, de si fa sol. L’única manera de poder gaudir de l’energia solar durant més hores i fins i tot durant la nit, és emmagatzemar-la i utilitzar-la quan es necessiti. Els sistemes actuals de bateries, basats en la tecnologia de ions de liti, són actualment molt accessibles, tot i que la inversió d’un sistema amb bateries que fa un sistema sense bateries és força més alta.
⦁ La conveniència d’utilitzar bateries depèn de el factor de simultaneïtat entre la generació solar i el consum elèctric existent. Normalment, en el món industrial aquest factor és més elevat que en el cas domèstic, i per tant la utilització de bateries té generalment més sentit en llars que en empreses.

SIMULTANEÏTAT ENTRE GENERACIÓ I CONSUM – CAS DOMÈSTIC
SIMULTANEIDAD ENTRE GENERACION Y CONSUMO - CASO DOMESTICO
SIMULTANEÏTAT ENTRE GENERACIÓ I CONSUM – CAS INDUSTRIAL
SIMULTANEIDAD ENTRE GENERACION Y CONSUMO - CASO INDUSTRIAL

⦁ Per tant, com veiem en el cas domèstic, hi ha tota una part de color groc que es pot fer servir com a excedent a la xarxa i ser compensat, o bé emmagatzemar-la en una bateria per a més tard. La rendibilitat de fer autoconsum versus abocar a la xarxa és en general 3 vegades més elevada en el cas de l’autoconsum, per tant el càlcul econòmic adequat és mesurar aquesta energia “excedentària” i veure com és de rendible la inversió de d’instal·lació instal·lar bateries.
⦁ A SOLIT ENERGIA et farem un estudi personalitzat tenint en compte els teus consums reals i simularem les diferents possibilitats perquè puguis prendre una decisió amb tota la informació al teu abast. Uneix-te a la revolució solar!

Quin és el termini de amortització dels sistemes d'autoconsum solar?

⦁ La rendibilitat de cada instal·lació pot variar molt en funció de l’tipus de tecnologia que utilitza, l’orientació de les plaques, la tarifa elèctrica, el tipus de consum, etc.
⦁ Una instal·lació d’autoconsum industrial té un retorn de la inversió de 4 a 8 anys, però el més comú és aconseguir retorns a 5 o 6 anys.
⦁ En el cas domèstic, alguns casos aconsegueixen també retorn de la inversió molt baixos. Sobretot quan el factor de simultaneïtat entre generació i consum és molt alt. En la major part dels casos, el retorn de la inversió oscil·la entre 6 i 9 anys.

Quines garanties té el nostre sistema?

⦁ Els panells fotovoltaics tenen entre 25 i 30 anys de garantia.
⦁ L’inversor i les bateries compten entre 5 i 10 anys de garantia de producte.
⦁ La instal·lació de SOLIT ENERGIA té 2 anys de garantia total, però es pot optar al nostre pla de manteniment total dels sistemes estan totalment garantits durant la vigència del contracte.

Accede a nuestros PLANS DE MANTENIMENT

Quins són els avantatges d'instal·lar un sistema d'autoconsum?

Els avantatges dels sistemes d’autoconsum solar són diverses:
Sostenibilitat i canvi climàtic – En primer lloc, ajudem a la sostenibilitat energètica de la nostra societat, contribuïm a la lluita contra el canvi climàtic generant energia verda i reduint les emissions de CO2. Donem exemple i Democratitzem el món de l’energia, que segueix molt dominat per oligopolis de el passat.
Estalvi econòmic – En segon lloc, tenim un estalvi econòmic molt important en la factura de la llum, bàsicament a causa de dos factors: la disminució de consum d’electricitat de la xarxa (que serà substituïda per l’energia verda generada per el teu sistema solar) i la compensació econòmica per l’energia excedent abocada a la xarxa. És una inversió que retorna en estalvis entre 3 i 5 vegades la inversió inicial durant la vida útil de la planta.
⦁ Incentius i ajuts fiscals – A poc a poc, l’autoconsum està rebent el suport necessari de les administracions. Molts ajuntaments ofereixen rebaixes del 30 al 50% en l’IBI per particulars i rebaixes en l’ICIO. Empreses d’alguns sectors poden aconseguir subvencions per a inversions en eficiència energètica. A més, gràcies a el decret Llei 16/2019, a Catalunya les instal·lacions d’autoconsum de qualsevol potència es tramitaran per comunicació prèvia i no caldrà demanar permisos d’obra i per tant esperar 2 mesos per aconseguir començar els treballs.
Independència energètica – Quan ens convertim en “prosumidors” (productors + consumidors), vam arribar a ser més independents respecte als canvis del preu de l’electricitat, el que ens protegeix de certs oligopolis que fins ara feien i desfeien segons els seus interessos i de els canvis bruscos dels preus de l’energia, que es veuen afectats per crisis geopolítiques periòdiques.
Democratització i empoderament – En el moment que una part significativa de la societat vam participar de manera important en la generació elèctrica i siguem capaços d’organitzar i compartir energia verda i propera entre nosaltres, passarem a tenir un paper “actiu” i rellevant en el sistema energètic. L’autoconsum dóna poder al ciutadà i democratitza l’energia.

Els panells fotovoltaics poden produir algun problema a la coberta de casa meva?

⦁ Fa més de vint anys que s’instal·len plaques solars a tot tipus de cobertes; ja siguin residencials o industrials i ja estiguin fetes d’un material o un altre. Des de SOLIT ENERGIA, treballem amb diferents ancoratges per adaptar el màxim a l’material de la coberta i així, evitar qualsevol danyada.

Quin és el temps estimat d'instal·lació de sistema?

⦁ Si parlem a nivell residencial, el procés d’instal·lació és de 2 a 4 dies. El procés de preparació administrativa i programació de l’obra pot trigar entre 2 i 3 setmanes. Les instal·lacions industrials són més complexes i els terminis depenen de molts factors, com la potència instal·lada, la redacció d’el projecte tècnic, permisos de connexió, els requeriments administratius de cada localitat o l’accessibilitat de la teulada.

Quin manteniment té?

⦁ Els sistemes d’autoconsum solar no necessiten d’un manteniment periòdic complex. No obstant això, és recomanable fer un manteniment periòdic senzill que es basa en revisar que les connexions, el cablejat i els panells fotovoltaics estiguin en perfecte estat per aconseguir el rendiment més òptim de la planta.
⦁ A més, els panells es poden netejar periòdicament per optimitzar la generació.
SOLIT ENERGIA ofereix diversos plans de manteniment optatius que poden incloure o no la neteja periòdica dels panells.

Quants anys de durada tindrà la meva placa fotovoltaica?

⦁ Els panells solars tenen garanties entre 25 i 30 anys. La vida útil de la planta podria situar-se sobre els 25 anys.

Un cop tingui el sistema d'autoconsum en funcionament, quan començaré a estalviar?

⦁ Des del primer moment que es posa en marxa. A SOLIT ENERGIA ens encarreguem de tot, i fem tots els tràmits amb les CCAA, Ajuntament i Distribuïdora (en cas de ser necessari).
⦁ Amb SOLIT ENERGIA, l’autoconsum solar és fàcil, ràpid i accessible, i et farem un estudi personalitzat gratuït i sense compromís. Uneix-te a la revolució Solar!

Com sabré que fa produeixo i tant que estalvi?

⦁ A SOLIT ENERGIA creiem que l’energia de el futur ha de ser connectada i digitalitzada. Per això, tots els nostres sistemes inclouen un sistema de monitorització remot de la instal·lació. Gràcies aquest sistema, podràs visualitzar en temps real, des de qualsevol Smartphone, Tablet o PC, la producció, l’acumulació, el consum i els excedents de la planta solar.
⦁ A més, des de SOLIT ENERGIAA també podrem accedir remotament en cas que hi hagi qualsevol incidència de manera ràpida i eficaç.

Innovar és deixar de fer les mateixes preguntes

Necessites més informació?

Amb SOLIT ENERGIA estàs a un sol clic! T'oferim un sistema de generació descentralitzat, 100% basat en fonts renovables, on els usuaris disposin del poder de la informació per decidir lliurement. Per una energia més justa, sostenible i democràtica. En definitiva, autoconsum per a tothom!

 

Com l'autoconsum pot beneficiar?

    Sabies que és… la Paritat de xarxa

    La paritat de xarxa es defineix com la condició que es dóna quan una font de generació d’energia elèctrica és capaç de produir a un cost inferior o igual a el preu generalista de compra de l’electricitat directament de la xarxa elèctrica. Aquest terme és emprat principalment en referència a fonts d’energia renovable, en concret l’energia solar fotovoltaica i l’energia eòlica. Es creu àmpliament que l’abast de la paritat de xarxa, tindrà com a conseqüència un canvi radical en el mix de generació energètica.