Política de privacitat

SOLIT ENERGIA, S.L. protegeix les seves dades personals i la capacitat de decisió sobre l’ús dels mateixos i mitjançant la present política de complir així mateix amb l’obligació d’informació a l’interessat.

Estem compromesos en protegir i respectar la seva privacitat. Aquesta política estableix les bases d’acord amb les quals tractarem qualsevol dada personal que ens aporti.


1. Identificació del responsable del tratament

SOLIT ENERGIA, S.L. és una societat registrada a Espanya, amb NIF B-67231258 i seu al c/Bòbila, 7 Viladecavalls, Barcelona 08232. Telèfon: 935 950 960 i correu electrònic info@solitenergia.com i lloc Web: www.solitenergia.com.


2. Amb quina finalitat utilitzem les dades que ens facilita?

A. Amb fins de compliment contractual.

Per complir amb els acords en el subministrament de serveis que vostè ens contracta i poder realitzar-los segons les condicions exposades en cada cas.

B. Amb fins de comunicació comercial i informació basats en el seu consentiment.

Per poder comunicar promocions comercials, informació de productes i novetats, convidar-lo a esdeveniments i activitats, li demanem consentiment de forma expressa, podent ser revocat de manera senzilla en qualsevol moment que ho consideri oportú.

C. Amb fins de seguretat i registre d’accessos basats en interès legítim.

Per poder garantir la seguretat a les nostres instal·lacions, protegir la propietat de les mateixes, a complir el pla d’emergències i comunicar aspectes relacionats amb la seguretat en el treball i prevenció de riscos.

 

3. Cessió de dades

Les dades personals que ens faciliti seran exclusivament tractats per SOLIT ENERGIA, S.L. i no se cediran a tercers. Es cediran dades si vostè ho demana o autoritza prèviament, o si, sense ser necessari el seu consentiment previ, ho requereix una autoritat legal reguladora o les forces de seguretat de l’estat competents per requeriment judicial.

4. Períodes de conservació de les seves dades

Les dades demanades es conservaran durant la vigència del contracte o autorització i un cop finalitzat, durant el període legal establert.

 

5. Transferències internacionals de dades

L’informem que en cap cas les seves dades seran tractades ni emmagatzemats fora dels límits de la Unió Europea.

 

6. Exercici dels seus drets

L’informem que pot exercir els següents drets de forma gratuïta, per correu electrònic a info@solitenergia.com adjuntant una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

    Accés: Consulta de les dades personals de què disposa SOLIT ENERGIA, S.L.
    Rectificació: Modificar les seves dades si han canviat, són inexactes o incompletes.
    Supressió: Sol·licitud per eliminar les seves dades.
    Oposició: Sol·licitud perquè les teves dades no siguin tractades.
    Limitació de tractament: Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades.
    Portabilitat: Rebre les dades facilitades per vostè en format electrònic i aquells obtinguts durant la relació contractual amb SOLIT ENERGIA, S.L., així com la seva transmissió a una altra organització.

Reclamacions: Si considera que per qualsevol motiu SOLIT ENERGIA, S.L. no ha tractat de forma correcta les seves dades d’acord amb la normativa vigent, pot dirigir-se al Responsable de Seguretat info@solitenergia.com que atendrà i cursarà la seva reclamació amb la màxima diligència, podrà a més, si ho considera oportú presentar una reclamació dirigint-se a la agència Espanyola de Protecció de Dades.