Macro instal·lació de plaques solars per a empreses

panels
Panells 1316
kwp
618 KWp
inverters
Inversors 5
kwh
899k KWh