Planta Fotovoltaica per a Empreses

Planta Fotovoltaica per a Empreses

La nostra solució d'instal·lació fotovoltaica per a empreses ofereix una font d'energia renovable eficient i sostenible per a les teves operacions. Amb 54 panells solars d'última generació i 25 inversors d'alta tecnologia, aquest sistema està dissenyat per a generar 28.000 kWh d'energia solar anualment.

Eficiència i Escalabilitat

Els 54 panells solars integrats en aquest projecte garanteixen una producció energètica òptima. Amb 25 inversors, assegurem una distribució eficient i escalable de l'energia generada, adaptant-se a les necessitats de la teva empresa.

Amb la combinació de panells solars d'última generació i inversors de primeres marques, aquesta instal·lació fotovoltaica contribueix significativament a la reducció de la petjada de carboni. Proporciona no només estalvis en costos energètics, sinó també un compromís amb un futur empresarial més sostenible.

panels
Panells 54
inverters
Inversors 25
inverters
Inversors 1
kwh
28k KWh