Pla de Manteniment
Premium

 • Inspecció visual de la teulada i panells.
 • Inspecció tècnica i neteja d'inversors.
 • Inspecció tècnica i neteja de panells.
 • Revisió dels circuits elèctrics i de les proteccions.
 • Revisió dels punts d'ancoratge, grapes intermèdies i finals.
 • Control i monitorització activa.
 • Informe anual del rendiment de la instal·lació i informe de visita.
 • Gestió d'incidències a Premium.

345€/any iva inclòs

M'interessa!
 1. Mitjans d'elevació no inclosos.
 2. Gestió d'incidències postmanteniment 30€/hora
 3. Desplaçament a 20€/100km
 4. Resposta en menys de 5 dies feiners
 5. El contracte de manteniment tindrà una durada de 2 anys i serà automàticament prorrogable.

Monitorització

 • Control i monitorització activa.
 • Gestió d‟incidències a nivell remot.

Inversors solars

 • Neteja de filtres i inversors.
 • Control de borns.
 • Comprovació dels ventiladors i conductors.
 • Registre d intensitats i tensions.
 • Presa de produccions.

Quadre de corrent continu i altern de l'inversor i general de casa

 • Presa de valors i registre d'intensitats i terminals.
 • Comprovació dels conductors i terminals.
 • Neteja dels quadres.
 • Control de borns.
 • Comprovació de la presa de terra.

Mòduls solars

 • Inspecció visual amb drons.

Mòduls solars

 • Comprovació de l‟estat de les plaques.
 • Comprovació dels connectors.
 • Comprovació de la fixació.
 • Neteja de mòduls solars.

Estructura de sustentació

 • Comprovació de l‟estat de l‟estructura.
 • Revisió de punt dʻancoratge i grapes intermèdies i finals.

Altres

 • Informe anual del rendiment de la instal·lació.
 1. Mitjans d'elevació no inclosos.
 2. Gestió d'incidències postmanteniment 30€/hora
 3. Desplaçament a 20€/100km
 4. Resposta en menys de 5 dies feiners
 5. El contracte de manteniment tindrà una durada de 2 anys i serà automàticament prorrogable.

Pla de manteniment
complet

 • Inspecció visual de la teulada i panells amb dron.
 • Inspecció tècnica i neteja dinversors.
 • Revisions circuits elèctrics (inversors), quadre elèctric i proteccions.
 • Control i monitorització activa.
 • Informe anual del rendiment de la instal·lació i informe de visita.
 • Gestió dincidències a nivell remot.

272,25€/any iva inclòs

M'interessa!
 1. Mitjans d'elevació no inclosos.
 2. Gestió d'incidències postmanteniment 30€/hora
 3. Desplaçament a 20€/100km
 4. Resposta en menys de 5 dies feiners
 5. El contracte de manteniment tindrà una durada de 2 anys i serà automàticament prorrogable.

Monitorització

 • Control i monitorització activa.
 • Gestió d‟incidències a nivell remot.

Inversors solars

 • Neteja de filtres i inversors.
 • Control de borns.
 • Comprovació dels ventiladors i conductors.
 • Registre d intensitats i tensions.
 • Presa de produccions.

Quadre de corrent continu i altern de l'inversor i general de casa

 • Presa de valors i registre d'intensitats i terminals.
 • Comprovació dels conductors i terminals.
 • Neteja dels quadres.
 • Control de borns.

Mòduls solars

 • Inspecció visual amb drons.

Estructura de sustentació

 • Comprovació de l‟estat de l‟estructura.
 • Revisió de punt dʻancoratge i grapes intermèdies i finals.

Altres

 • Informe anual del rendiment de la instal·lació.
 1. Mitjans d'elevació no inclosos.
 2. Gestió d'incidències postmanteniment 30€/hora
 3. Desplaçament a 20€/100km
 4. Resposta en menys de 5 dies feiners
 5. El contracte de manteniment tindrà una durada de 2 anys i serà automàticament prorrogable.